Vəzifə

  • Positioner

    Vəzifə

    The qaynaq robot konumlandırıcısırobot qaynaq istehsal xəttinin və qaynaq elastikliyi və vahidinin vacib bir hissəsidir. Avadanlıq sadə bir quruluşa malikdir və qaynaqlanmış iş parçasını ən yaxşı qaynaq vəziyyətinə çevirə və ya çevirə bilər. Ümumiyyətlə, qaynaq robotu, biri qaynaq üçün, digəri iş parçasının yüklənməsi və boşaldılması üçün iki yerləşdiricidən istifadə edir.